Unite People beviljas anslag från Arvsfonden

Publicerat av upfc den

Förra veckan fick vi besked om att vår ansökan hos Allmänna Arvsfonden gått igenom.

Drygt ett år efter att vi skickade in vår första ansökan. Det har varit otroligt många turer fram och tillbaka, men vi är väldigt glada att vi äntligen fått vårt projekt godkänt. Projektet sträcker sig över tre år och bidraget ligger på ca 2,9 miljoner kronor. Arbetet kommer påbörjas redan under hösten 2019.

”Detta kommer ge oss goda möjligheter att erbjuda nya aktiviteter till nya målgrupper, som till exempel Gå-fotboll för äldre med funktionsnedsättningar, men även för att utveckla befintliga aktiviteter såsom Kvällsfotbollen, Tjejfotbollen och Parasport-sektionen” säger Johannes Karlsson, Ordförande i Unite People FC.

Vad innebär projektet?
Projektet syftar till att, med fotbollen som verktyg, skapa ett mer inkluderande och jämställt samhälle. Vi vill med projektet skapa en plattform för alla Varbergare, men med fokus på ungdomar och unga vuxna, där vi med en demokratisk grund skapar meningsfulla mötesplatser, ökar den fysiska aktiviteten samt stärker unga individers tro på sig själva. Vi kommer inom ramen för projektet att anordna både utbildningstillfällen och arbetsträffar för unga i Varberg. Varbergs näringsliv spelar en stor roll redan i dagsläget och vi hoppas på ett fortsatt samarbete med många av våra företag här även fortsättningsvis.

”Vi har börjat bygga något stort som vi verkligen tror på. Att skapa meningsfullhet för unga Varbergare där vi genom delaktighet och inflytande låter unga människor ta plats och växa som individer. Många av våra nuvarande ledare började en gång som deltagare. Nu engagerar de sig flera timmar i veckan ideellt för att ge andra möjligheten att få växa” säger Adnan Bainca, projektledare för projektet.

Ordförande Johannes fyller i;

”I projektansökan så fyllde man i vem som skulle anställas som projektledare och där var det naturligt att det skulle bli Adnan. Dessvärre kommer han då inte att sitta kvar i styrelsen utan får lämna det förtroendeuppdraget. Så där kommer vi att ha en plats att fylla. Vi kommer även att gå ut med en jobbannons för rekrytering av en 50%-tjänst här när projektet drar igång.”

Vilken är målgruppen för projektet?Målgrupperna är uppdelade i sex olika grupper:

  • Svenska och utländska ungdomar mellan 11-18 år.
  • Svenska och utländska flickor.
  • Barn med funktionsvariationer upp till 15 år.
  • Unga och äldre med funktionsvariationer (15 år och äldre)
  • Arbetslösa ungdomar upp till 25 år.
  • Äldre med funktionsnedsättningar.

”Vi har fått en hel del frågor om hur detta kommer påverka vårt herrlag, men de innefattas inte av något i projektet utan det är en helt separat verksamhet även om det ligger inom samma organisationsnummer. Det vill vi vara tydliga med direkt att det här är ett separat projekt som handlar om att utveckla våra insatser för och barn, ungdomar, personer med funktionsvariation och äldre med funktionsnedsättningar, säger Johannes.  

Vad händer nu?

I nuläget så vet vi bara att vi har fått projektet beviljat. Det kommer bli en intensiv höst med exakt vad och hur det här kommer genomföras vet vi först senare. Det blir ett styrelsemöte i början av oktober där en plan kommer att sättas. Sedan är det ett introduktionsmöte med Arvsfonden i december och däremellan ska vi ha försökt tillsätta ytterligare en projektledare.

Johannes igen;

”Vi är otroligt glada för den här möjligheten och vi ska verkligen förvalta detta på bästa sätt. Vi hoppas och tror att detta kommer generera många bra effekter för Varberg och är man nyfiken på projektet eller vill engagera sig så får man mer än gärna höra av sig till oss.”

Kategorier: Nyheter