Coronaviruset - vad gäller hos UP?

I den uppkomna situationen är det viktigt att samtliga ledare och deltagare inom vår verksamhet alltid stannar hemma vid snuva,
förkylning eller andra symptom att man inte är helt kurant.
I vår verksamhet finns många kontakter med yngre, äldre och med deltagare som kan ha ett mindre bra immunförsvar varför vi ska
undvika onödiga kontakter om man inte är helt kry.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

– En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
– Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
– Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

– Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vi hälsar när vi möts genom att nicka, skaka fot eller slå armbåge mot varandra, allt för att minimera smittorisken.

Med vänliga hälsningar,
Unite People FC Styrelse