Meddelande från styrelsen angående Covid-19

Med anledning av Folkhälsomyndigheten, Region Halland och Länsstyrelsen Hallands skärpta råd för att minska smittspridning i Halland, se nedan, har styrelsen för Unite People beslutat att avsluta årets projektverksamhet;
Kvällsfotbollen, Tjejfotbollen, Mini-Parasport, Parasport, Gå-fotbollen samt Golden Age.
Sista dag för denna verksamhet var planerad till sjätte december.
Övrig verksamhet pausas i enlighet med råden till 24 november och nytt beslut avseende fortsättningen tas senast 25 november.

Johan Johqvist
Ordförande Unite People
——————————————————————

Skärpta råd för att minska smittspridning i Halland
Skärpta råd gäller för dig som bor i eller besöker Halland. Råden gäller fram till den 24 november, men kan förlängas.

Ta ditt ansvar för att minska smittspridningen:
• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
• Om möjligt, undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med.
Håll ett avstånd på minst 1-1,5 meter.
• Alla verksamheter i regionen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Det kan exempelvis innebära att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
• Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.