Årsmöte 2021

Publicerat av upfc den

Årsmöte 2021

Härmed kallas till digitalt Årsmöte Unite People FC 2021-02-25 18.00.

Anmäl deltagande till [email protected] för erhållande av teamslänk till mötet.

Handlingar finns tillgängliga på kansliet, Lindbergsvägen 2C Varberg, från 210218.
// Styrelsen
Kategorier: Nyheter