Unite People i Samhället går in på år 2!

Under slutet av 2019 fick vi ett bifall på ett större projektbidrag på närmare 2,8 miljoner från Allmänna Arvsfonden för det tre-åriga projektet Unite People i Samhället.
Med projektstart 2020 så hann vi starta våra olika projekt samt att vi under året hälsade på alla grundskolor i Varberg och besökte många olika mötesplats för pensionärer för att informera om vårt utbud av aktiviteter och samtidigt umgås, spela fotboll och lära känna de människor vi försöker nå.

”Nu ser vi fram emot ett bättre 2021 än 2020, ett år som inte alls blev som vi hoppats på när vi skrev ihop vårt projekt. Sakta men säkert hoppas vi ett öppnare samhälle där vi återigen kan träffa våra deltagare och köra i gång med våra olika verksamheter – då vi vet hur mycket det behövs och betyder för alla dem som varit med. Under förra året så började vi med skolbesök där vi försökte besöka minst 2 skolor i veckan för att spela fotboll, hänga med barnen och finnas på plats som en extra resurs som vuxna på skol rasterna. Det har varit oerhört uppskattat av både barn och personal på skolorna och fantastiskt roligt att träffa allihop, självklart längtar vi tillbaka tills vi kan göra det igen!”
– Adnan Bainca, Verksamhetschef Unite People FC

En kort sammanfattning av projektet Unite People i Samhället:
Unite People vill skapa en miljö där alla barn, ungdomar och vuxna är välkomna, oberoende religion, etnisk tillhörighet sexuell läggning, funktionsvariationer, kön och ålder.

Vi vill se till att aktivera barn, ungdomar och vuxna samt hjälpa de till en hälsosammare vardag som förhoppningsvis leder till att de får en sundare fritidssyssla som de fortsätter med. Vi vill att barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer finner en hälsosam vardag fylld av fysisk aktivitet.

Vi vill identifiera vilka hinder som barn, ungdomar och vuxna möter i sina liv som gör det svårare att söka sig till en idrottsförening. För att kunna identifiera begränsningarna kommer vi ha fotbollsaktiviteter för pojkar, män, flickor, kvinnor och personer med funktionsvariationer.
Vi kommer även att ha en uppsökande verksamhet för att kunna nå ut till alla barn, ungdomar och vuxna i skolan, mötesplatser och föreningar.

Målgrupperna vi riktar oss mot är uppdelade i sex olika grupper:

 • Kvällsfotbollen – svenska och utländska ungdomar mellan 11-17 år.
 • Tjejfotbollen – svenska och utländska flickor.
 • Mini-Parasport – barn med funktionsvariationer upp till 15 år.
 • Parasport – äldre med funktionsvariationer. (15 år och uppåt)
 • Karriären – arbetslösa ungdomar upp till 25 år.
 • Gå-fotbollen – för 60 år och uppåt.

  Vi vill rikta ett stort tack Arvsfonden för denna möjlighet att förändra livet för många människor.
  Vi vill tacka alla underbara människor som under 2020 varit med och spelat boll med oss.
  Men framför allt vill vi tacka våra fantastiska samarbetspartners som gör allting möjligt med sitt stöd.

  Unite People i Samhället – nu kör vi!