ÅRSMÖTE 2022

Publicerat av upfc den

ÅRSMÖTE 2022

Härmed kallas till Årsmöte Unite People FC 2022-02-24 18.00.
I händelse av fortsatta restriktioner genomförs ÅM digitalt. 

Anmäl deltagande till [email protected] för erhållande av länk till mötet.

Handlingar finns tillgängliga på kansliet, Lindbergsv 2c Varberg, från 220215

Kategorier: Nyheter