Corporate Social Responsibility

Unite People FC är och vill vara en klubb som engagerar, skapar samhörighet och som är en positiv kraft.

Vi som klubb har ett ansvar för det samhälle vi verkar i.

Därför vill Unite People FC vara en aktiv deltagare i att bygga ett samhälle där människor, oavsett vem de, får möjligheter att skapa nya kontaktytor, utvecklas som människor och med det bidra till en positiv samhällsutveckling.

Och med sporten som grund skapas unika förutsättningar för möten mellan människor, en brygga till inkludering och känsla av ett sammanhang.
Vi vill sprida positiva värderingar i linje med Unite People FC och idrottens värdegrund, motverka våld och rasism, öka integrationen mellan olika grupper i samhället och minska användningen av droger.
Vi ser en framtid där staden, näringslivet och föreningslivet agerar tillsammans för att nå ut med gemensamma värderingar och budskap.
Dynamiken i ett sådant samarbete kommer att skapa nya möjligheter att ge alla ungdomar framtidstro och en inkluderande tillvaro.
För samhället är effekterna stora och positiva!
För att nå dit har vi en rad olika projekt och aktiviteter så som: