ALLA - ÖVERALLT - ALLTID

TILLSAMMANS

Målsättningar

– Unite People FC genomför sociala och samhälleliga insatser för att hjälpa och inspirera

– Unite People FC utvecklar ALLTID sin verksamhet

– Unite People  FC tar aktivt ställning för människor som far illa

– Unite People FC verkar för att deltagare i vår verksamhet får ett livslångt positivt förhållningssätt till fotbollen

– Unite People FC verkar för jämställdhet och motarbetar all typ av diskriminering

Unite People FC skall vinna Allsvenskan.

Värdegrund

Definition på värdegrund:
Ett gemensamt förhållningssätt och en beskrivning av de värderingar som vi delar och som styr vårt handlande och beteende. 
Som en grundsten för våra värderingar ligger alla människors lika värde.

UPFC´s värderingar exemplifieras genom våra värdeord som är:

RESPEKT
– Vi tror på allas lika värde
– Vi är ärliga mot varandra
– Vi är tillgängliga och bemöter alla på ett positivt och respektfullt sätt
– Vi visar hänsyn för varandra
– Vi litar på varandra
– Vi respekterar, tillåter och ser fördelarna med varandras olikheter och sätt att vara

ANSVAR
– Vi tar ansvar för verksamheten och våra arbetsuppgifter
– Vi håller vad vi lovar
– Vi svarar, återkopplar och följer upp både internt och externt
– Vi stöttar varandra
– Vi arbetar med ständiga förbättringar och mot föreningens uppsatta mål och riktlinjer

ENGAGERADE

– Vi verkar för glädje i vår verksamhet
– Vi verkar för att skapa delaktighet
– Vi ger varandra konstruktiv och utvecklande feedback
– Vi är alla en del av helheten och ser till verksamhetens bästa

Detta är våra tre stöttepelare 
Faller en så faller alla.