TILLSAMMANS

Målsättningar

Unite People FC genomför sociala och samhälleliga insatser för att hjälpa och inspirera

Unite People FC utvecklar ALLTID sin verksamhet

Unite People  FC tar aktivt ställning för människor som far illa

Unite People FC verkar för att deltagare i vår verksamhet får ett livslångt positivt förhållningssätt till fotbollen

Unite People FC verkar för jämställdhet och motarbetar all typ av diskriminering

Unite People FC skall vinna Allsvenskan.

Värdegrund

Unite People FC:s värdegrund vägleder och motiverar oss, samt uttrycker vad vi tycker är viktigt.
Den ska vägleda oss och stärka vårt sätt att vara och arbeta gemensamt.


TILLSAMMANS
visar vi alltid respekt och ödmjukhet gentemot varandra, oavsett ålder, nationalitet, kön, etnicitet, religion, kultur,
sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.TILLSAMMANS
tar vi aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och doping.TILLSAMMANS
uppträder vi respektfullt gentemot medspelare och motståndarnas spelare, ledare, föräldrar, domare
och åskådare samt representerar föreningen på ett positivt sätt.TILLSAMMANS
förstår vi att föreningen är större än laget och att laget är större än individen samt att vi alltid strävar efter att
påverka vår omgivning med positiv energi.TILLSAMMANS
tar vi ett socialt ansvar genom att vara en positiv kraft i samhället och en förebild för alla.TILLSAMMANS

vinner, förlorar och kämpar vi

både inom fotbollen och i vårt samhälle.