Skip to main content

 Alla. 
 Överallt. 
 Alltid. 

VI ÄR UNITE
PEOPLE FC

Vi är mer än bara en fotbollsklubb; vi är en rörelse mot inkludering, gemenskap och positiv förändring. Genom kraften i fotboll förenar vi människor från alla livets hörn, bryter ner barriärer och bygger broar mellan olika samhällsgrupper. Vår mission är att erbjuda alla, oavsett ålder, kön, bakgrund eller förmåga, en plats där de kan känna sig värderade, inkluderade och delaktiga. 

”En helt vanlig, ovanlig fotbollsförening”

Alla får
vara med!

Vi engagerar oss för att lyfta många av samhällets grupper, däribland barn och ungdomar, äldre, personer med funktionsnedsättningar och flyktingar, för att främja deras välbefinnande och lika möjligheter. Att stödja dessa grupper är inte bara en fråga om rättvisa, utan också en investering i samhället. 

Herrlaget:       Mån/Ons: 18:30 – 20:00
Gåfotbollen:
     Onsdagar 10:00 – 11:30
Parasport:       Onsdagar 17:30 – 18:30
Kvällsfotboll:   Lördagar 19:00 – 21:00
Fotboll Fitness: Söndagar 10:30 – 12:00
Mini-Parasport:  Söndagar 11:00 – 12:00
Golden Age:      Söndagar 19:30 – 21:00

Klubbshop

Genom vår klubbshop får du inte bara möjlighet att visa ditt stöd – du bidrar också direkt till att göra våra värdefulla samhällsaktiviteter möjliga. Varje köp hjälper oss att fortsätta vårt arbete med att skapa en plats där alla känner sig välkomna, oberoende av bakgrund eller förmåga. Upptäck vårt sortiment och bli en del av förändringen.

glad person

Instagram