Skip to main content

Beteendekoden

Att vara en del av Unite People FC innebär att du aktivt bidrar till en miljö präglad av respekt, inkludering och personlig utveckling, både på och utanför fotbollsplanen. Här är några grundprinciper som varje Unite People-spelare bör omfamna:

Följ spelets regler
En rättvis och ärlig match skapar en positiv atmosfär där alla kan njuta av spelet. Genom att följa reglerna visar du respekt för spelet, dina medspelare och motståndare.

Var en god förebild i seger och nederlag
Att hantera både vinster och förluster med värdighet bidrar till en positiv stämning. Ditt uppträdande påverkar andra och sätter tonen för sportslighet och respekt.

Bidra till en positiv stämning
En uppmuntrande miljö gör att alla känner sig trygga och välkomna. När du känner dig trygg vågar du och ditt lag ta risker, vilket är grundläggande för utveckling och framgång.

Använd uppmuntrande språk
Dina ord har makt. Positiv kommunikation lyfter dina lagkamraters självförtroende och bidrar till en bättre stämning både på planen och utanför.

Inkludera alla
En känsla av tillhörighet förbättrar lagandan. När varje spelare känner sig viktig och värderad, ökar motivationen och viljan att kämpa för lagets framgång.

Respektera olikheter
Att acceptera och värdera olikheter berikar laget och skapar en kultur av öppenhet och lärande. Genom att välkomna mångfald stärker vi sammanhållningen och öppnar upp för nya perspektiv.

Avstå från fusk och fysiskt våld
Ärlighet och sportslighet står i centrum för all verksamhet. Genom att följa dessa principer bygger vi en trygg och rättvis miljö för alla.

Motverka diskriminering och trakasserier
Alla ska känna sig säkra och respekterade inom Unite People FC. Genom att aktivt motverka diskriminering och trakasserier skapar vi en inkluderande miljö där alla kan trivas och utvecklas.

Genom att omfamna dessa principer visar du att du är en sann Unite People-spelare, engagerad i att skapa en positiv, inkluderande och utvecklande fotbollsmiljö. Tillsammans bidrar vi till ett samhälle där fotbollen blir en kraft för godhet, sammanhållning och personlig tillväxt.