Skip to main content

Föreläsningar

Våra föreläsningar är tankeväckande möten som öppnar upp för dialog och reflektion. De är en central del av vår strävan efter att inspirera, utbilda och samla ungdomar kring viktiga samhällsteman. Genom varje föreläsning erbjuder vi både ungdomar och vuxna möjligheten att lära sig, växa och bli inspirerade av berättelser som berör och utmanar.

Utbildning och medvetenhet: Föreläsningarna är utformade för att sprida kunskap och höja medvetenheten om olika ämnen såsom hälsa, integration, och samhällsengagemang.

Personlig utveckling: Vi tror på kraften i personlig utveckling. Våra talare delar sina erfarenheter om motgång och framgång, vilket ger lyssnarna verktyg och perspektiv för att navigera i sina egna liv.

Samhällsbyggande: Varje föreläsning är en byggsten i att forma ett starkare och mer sammanhängande samhälle. Genom att samla människor från olika delar av samhället skapas en grund för samverkan och gemensamma initiativ.

Vart är vi?
Återkommer.

När finns det föreläsning igen?
Återkommer.

Vad kostar det?
Det är kostnadsfritt.

Vilka föreläsare har vi haft?
Mohammed Al-Hakim
Cecilia Safaee
Mehdi Adnan Mossa
Armando Ibrakovic
Charbel Gabro
Magnus Hedman
Barry Erlandsson

Framgångsfaktorer

Föreläsningarna har varit en kraftfull katalysator för personlig tillväxt och gemenskap. De utgör inte bara en kunskapskälla, utan också en inspiration och mötesplats för samtal och nya perspektiv. Våra föreläsningar har lockat publik genom sitt engagerande innehåll som rör vid aktuella och relevanta ämnen, vilket bekräftas av forskning att relevans är nyckeln till engagemang i lärandesammanhang.

Utmaningar

Trots framgångarna finns det utmaningar som måste hanteras för att säkerställa att våra föreläsningar fortsätter att ha ett starkt och positivt intryck på samhället. Att anpassa föreläsningarnas nivå så att de blir tillgängliga för deltagare med olika förkunskaper har varit en utmaning, och vi