Skip to main content

Gåfotbollen

Gåfotbollen är en form av fotboll som spelas utan att springa, vilket gör den till en lämplig idrott för personer med nedsatt rörlighet, äldre personer eller personer som av andra anledningar inte kan spela traditionell fotboll. Detta är en av de samhällsprojekt hos oss som har blivit allt mer populär och som främjar både gemenskap och inkludering i samhället.

Inkludering: Gåfotbollen slår an en ton av inkludering och gemenskap. Här möts människor från olika skeden i livet, med skilda erfarenheter och förmågor – för att tillsammans dela glädjen i fotboll.

Hälsa: Gåfotboll främjar fysisk aktivitet i en takt som passar deltagarna. Detta bidrar inte bara till bättre fysisk hälsa, utan också till mental välbefinnande. Regelbunden rörelse är känt för att främja allt från hjärt-kärlhälsa till mental klarhet.

Roligt: På Gåfotbollen står det sociala samspelet och nöjet i centrum. Efter varje träning samlas deltagarna för en gemensam fika, vilket förstärker känslan av samhörighet och tillhörighet.

Vart är vi?
Sparbanken Wictory Center

När tränar vi?
Onsdagar, 10:00-11:30

Vad behöver jag tänka på?
För seniorer 50 år och uppåt.

Vad kostar det?
Det är kostnadsfritt.

Framgångsfaktorer

Gå-fotbollen har blomstrat till en framgångssaga som speglar hur sport kan anpassas för att främja hälsa och välmående hos seniorer. Detta projekt har belyst vikten av att upprätthålla en aktiv livsstil på äldre dar, något som forskning stadigt stödjer som en nyckel till ett längre och friskare liv.

Utmaningar

Trots dess framgångar har Gå-fotbollen stött på hinder som speglar de bredare utmaningarna inom idrott för äldre. Att balansera säkerhet med engagemang och hantera praktiska aspekter av programmet är utmaningar som kräver noggrann uppmärksamhet och resurser.