Skip to main content

Golden Age

Golden Age är en verksamhet som erbjuder ålderanpassad version av spelet och skapar en inkluderande miljö för alla över 30 år. Genom vår anpassade träning skapar vi en plattform där deltagarna inte bara kan engagera sig i fysisk aktivitet utan också knyta sociala band och känna sig värdefulla.

Socialt: Golden Age är mycket mer än fotboll; det är en mötesplats för vänner och likasinnade som uppskattar fotbollens glädje och kamratskap.

Aktivt åldrande: Fotboll för denna målgrupp fokuserar på hälsa och välbefinnande, främjar en aktiv livsstil och hjälper deltagarna att hålla sig fysiskt aktiva på ett roligt sätt.

Inkludering: Golden Age välkomnar deltagare från alla livets områden, vilket bidrar till ökad förståelse och acceptans bland deltagarna.

Vart är vi?
Peder Skrivares Idrottshall

När tränar vi?
Söndagar, 19:30-21:00

Vad behöver jag tänka på?
Du ska vara 30 år, vara i tid och ha ombyte.

Vad kostar det?
500 kr/säsong.

Framgångsfaktorer

Golden Age är mer än bara en träningsform; det är en åldersanpassad revolution inom fotbollsvärlden. Det kombinerar de senaste forskningsrönen med en djup förståelse för seniorers unika behov och skapar en miljö där varje deltagare kan blomstra.

Utmaningar

Trots de många framgångarna med Golden Age har vi även stött på hinder som har krävt kreativa lösningar och ständig anpassning. Att balansera ambitionen att vara en föregångare med de praktiska realiteterna har varit en lärorik erfarenhet.