Skip to main content

Historian om Unite People FC

Unite People FC, grundat i Varberg 2016, är mer än en fotbollsförening; det är en berättelse om passion, gemenskap och en vision om att göra sport tillgänglig för alla. Från dess ödmjuka början har föreningen vuxit till en central kraft i samhället, bryggan mellan olika kulturer, åldrar och förmågor genom kärleken till fotboll.

Från starten har vi drivits av en önskan att använda fotboll som ett verktyg för social förändring. Vi insåg fotbollens unika förmåga att förena människor och startade Kvällsfotbollen, en plats där ungdomar kunde samlas under sena lördagskvällar för att dela sin passion för spelet, bortom samhällets frestelser.

Med tiden har Unite People FC utvecklats till att omfatta flera olika program. Vårt Parasport-lag, som har blivit svenska mästare, demonstrerar kraftfullt att alla har en plats i sporten, oavsett funktionsvariationer. Denna framgång har varit ett tydligt bevis på vår övertygelse och engagemang.

Genom åren har föreningen blivit en katalysator för positiv samhällsförändring, skapa samarbete med lokala myndigheter, skolor och företag. Vi har lanserat initiativ som Karriären, som syftar till att stärka ungdomars självförtroende och öppna vägar till arbetsmarknaden, vilket visar på vårt breda engagemang i samhället.

Trots våra framgångar har resan varit fylld av utmaningar. Att säkra finansiering och navigera genom pandemins utmaningar har krävt uthållighet och innovation. Men det är tack vare ideella insatser och partnerskap som vi har kunnat fortsätta vår mission att förena människor genom fotbollen.

Framtiden ser ljus ut för Unite People FC. Visionen om Unite People-huset är en symbol för nästa kapitel i vår historia, en plats för samhället att samlas och växa. Vi är fast beslutna att fortsätta vår strävan att bryta ner barriärer och bygga broar mellan olika grupper i samhället.

Vår berättelse är långt ifrån över. Den är en levande saga om att övervinna hinder, skapa möjligheter och inspirera till förändring. Unite People FC står som ett bevis på kraften i gemenskap och sportens förmåga att transformera liv. Vi är en rörelse som strävar efter att göra en varaktig skillnad, en person, en match, och ett mål i taget.

Med varje säsong som passerar, skriver vi nya kapitel i denna anmärkningsvärda resa, drivna av en outtröttlig tro på att tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för alla genom kärleken till fotbollen.

Unite People FC är inte bara en klubb; det är ett hem, en familj och en kraft för gott i samhället.