Skip to main content

Kvällsfotbollen

Varje lördag arrangerar vi spontanfotboll med namnet Kvällsfotbollen för ungdomar. Genom att erbjuda fotbollsaktiviteter på kvällstid kan fler ungdomar känna sig som en del av gemenskapen samtidigt som vi främjar inkludering och motarbetar utanförskap.

Gemenskap: En mötesplats för människor från olika bakgrunder och åldrar, där man kan lära känna varandra och bygga relationer där vi stärker sammanhållningen i samhället.

Drogförebyggande: Kvällsfotbollen kan fungera som ett sätt att förebygga kriminalitet genom att erbjuda en meningsfull aktivitet för ungdomar på kvällstid.

Inkludering: I en värld där ungdomar ofta känner sig isolerade eller missförstådd står Kvällsfotbollen som en inkluderande kraft som välkomnar alla oavsett bakgrund.

Vart är vi?
Peder Skrivares Idrottshall

När tränar vi?
Lördagar, 19:00-21:00

Vad behöver jag tänka på?
Du ska vara 11-17 år, vara i tid och ha ombyte.

Vad kostar det?
Det är kostnadsfritt.

Framgångsfaktorer

Kvällsfotbollens resa har varit en berättelse om sammanhållning, samarbete och omtanke. Denna framgång har rotats i tre kärnfaktorer: Den enande kraften av gemenskap, det fruktbara samarbetet med lokala myndigheter och den outtröttliga energin från våra ledare. Dessa faktorer har tillsammans skapat en plattform där ungdomar inte bara spelar fotboll utan också lär sig om tillit, respekt och samarbete.

Utmaningar

Varje framgångsrik resa kommer med sina utmaningar. Kvällsfotbollen har inte varit något undantag, balansen av att tillgodose resursbehov, bibehålla ungdomars engagemang och att mäta projektets betydelse. Dessa utmaningar har prövat vår uthållighet och kreativitet men de har också gett oss värdefulla insikter som hjälper oss att växa och förbättras.