Skip to main content

Kvartersfotbollen

Varje sommarlovsvecka förvandlas Sörses Multisportsarena till en pulserande mötesplats för barn och ungdomar genom vårt initiativ Kvartersfotbollen. Genom att anordna fotbollsaktiviteter, grillkvällar och musik skapar vi en plattform för ungdomar att vara aktiva, knyta nya vänskapsband och tillbringa sin fritid på ett meningsfullt sätt under sommaren.

Gemenskap: Kvartersfotbollen är mer än bara fotboll; det är en plats där ungdomar från olika delar av samhället kommer samman, skapar minnen och bygger starka gemenskapsband. 

Aktivering: Många barn och ungdomar saknar tillgång till aktiviteter under sommarlovet. Genom Kvartersfotbollen erbjuder vi en trygg och rolig miljö där alla är välkomna att delta, oavsett fotbollserfarenhet. 

Delaktighet: Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna och inkluderade. Kvartersfotbollen står som en påminnelse om att varje individ har ett värde och kan bidra till vår gemenskap. 

Vart är vi?
Sörse Multisportsarena

När tränar vi?
Sommarlovet.

Vad behöver jag tänka på?
Du ska vara 6-17 år.

Vad kostar det?
Det är kostnadsfritt.

Framgångsfaktorer

Kvartersfotbollens framgång bygger på den starka gemenskapen, engagemanget från våra ledare och det positiva mottagandet från ungdomarna. Dessa faktorer skapar en miljö där ungdomar inte bara kommer för fotbollen utan för den värme och det stöd som erbjuds.

Utmaningar

Att upprätthålla ett högt engagemang under hela sommarlovet kräver dedikation och resurser. Utmaningar som att säkerställa tillräckligt med utrustning, organisera aktiviteter som tilltalar en bred grupp ungdomar och att hålla uppe motivationen hos både deltagare och ledare är centrala för oss.