Skip to main content

Mini-Parasporten

Mini-Parasporten är hjärtat och själen i vår strävan att skapa en inkluderande idrottsgemenskap. Genom fotboll som gemensamt språk har vi skapat ett rum där barn med funktionsnedsättningar får upptäcka glädjen i gemensam rörelse. Vi lär, växer och firar varje barns unika bidrag till vårt lag.

Utveckling: Mini-Parasporten möjliggör motorisk och social utveckling hos barnen. Detta genom anpassade övningar och lekar främjar deras rörelseförmåga och koordination samtidigt som de får chansen att träffa nya vänner.

Inkludering: Mini-Parasporten är byggd på en grund av inkludering, där varje barn oavsett funktionsnivå välkomnas att delta – och detta stärker känslan av acceptans och gemenskap.

Glädje: Det finns en oslagbar glädje i att se barnen övervinna hinder och njuta av träningen. Detta stödjer inte bara deras fysiska hälsa utan bidrar också till en positiv självbild.

Vart är vi?
Håstens IP

När tränar vi?
Söndagar, 11:00-12:00

Vad behöver jag tänka på?
För barn 6-12 år.

Vad kostar det?
500 kr/år.

Framgångsfaktorer

Mini-Parasporten har visat hur idrott kan tjäna som en kraftfull plattform för barn med funktionsnedsättningar att blomstra och växa. Genom att förlita oss på forskning som belyser idrottens roll i att utveckla sociala och motoriska färdigheter hos barn, har vi skapat en inkluderande miljö där varje barn kan delta och känna sig värdefullt.

Utmaningar

Även om Mini-Parasporten har gett många framgångar, finns det också utmaningar som måste adresseras för att försäkra projektets långsiktiga hållbarhet och effektivitet. Från att hitta rätt utrustning till att hantera en varierad grupp barn med olika behov, krävs det strategisk planering och resurser.