Skip to main content

Parasporten

Parasporten är inte bara en en del av oss; det är en kraft som formar både individer och samhället. Varje vecka samlas idrottare med funktionsnedsättningar på vår idrottsplats för att spela fotboll, en aktivitet som överskrider fysiska gränser och öppnar upp för oändliga möjligheter.

Självständighet: Genom att delta i sporten utvecklar de inte bara sina fysiska färdigheter utan också sin förmåga att ta egna initiativ och göra självständiga val.

Social inkludering: Vår Parasportverksamhet är en modell för social inkludering, där spelarna blir sedda och värderade för sina förmågor, inte begränsningar.

Bryta ner fördomar: Genom att visa upp Parasportens talang och engagemang för en bredare publik, förändrar vi uppfattningen om funktionsnedsättningar och ökar samhällets acceptans.

Vart är vi?
Håstens IP

När tränar vi?
Onsdagar, 17:30-18:30

Vad behöver jag tänka på?
Från 13 år och uppåt.

Vad kostar det?
300 kr/år.

Framgångsfaktorer

Parasporten har blivit en banbrytande kraft för inkludering och uppmärksamhet kring funktionsnedsättningar. Vi har sett hur sportens kraft kan överbrygga skillnader och sammanföra människor. Vår framgång bygger på vetenskaplig forskning som visar på idrottens positiva effekter för människor, såväl fysiskt som psykiskt.

Utmaningar

Att driva ett framgångsrikt parasport-lag innebär också att navigera genom utmaningar som kräver tålamod och innovation. Från att anpassa träningen till individens behov till att bekämpa sociala stigman, ställs vi inför hinder som kräver kreativa lösningar. Forskning pekar på betydelsen av att hitta balansen mellan fysisk utmaning och personlig säkerhet samt att säkra nödvändiga resurser för att vår verksamhet ska kunna fortsätta växa.