Skip to main content

Tjejfotbollen

Tjejfotbollen för flickor är en inspirerande och inkluderande fotbollsträning dedikerad till att ge tjejer en chans att uttrycka sig och utvecklas genom sporten, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenhet. Denna del av vår verksamhet växer ständigt i popularitet, vilket vittnar om dess betydelse för att främja jämställdhet och delaktighet i samhället.

Empowerment: Tjejfotbollen hos oss är inte bara en träning. Det är en plattform där deltagarna lär sig vikten av självförtroende, samarbete och ledarskap i en stöttande och jämlik miljö.

Hälsa: Regelbunden träning med Tjejfotbollen till att förbättra såväl fysisk som mental hälsa. Genom att aktivt engagera sig i sporten stärker tjejerna sina kroppar och sinnen, vilket har en positiv inverkan på deras dagliga liv.

Stöd: Tjejfotbollen blir en naturlig samlingsplats där deltagarna kan bygga nätverk och finna stöd hos varandra.

Vart är vi?
Projekt är på paus tills vidare.

När tränar vi?
Projekt är på paus tills vidare.

Vad behöver jag tänka på?
Du ska vara 11-17 år, vara i tid och ha ombyte.

Vad kostar det?
Det är kostnadsfritt.

Framgångsfaktorer

Tjejfotbollen har vuxit till att bli en styrka för gemenskap och jämställdhet på planen. Genom att skapa en välkomnande och stärkande miljö, har vårt projekt visat att fotboll kan vara mer än bara fysisk aktivitet – det är en plattform för empowerment och samhällsförändring. Våra insatser stärks av forskning som belyser idrottens roll i att främja jämställdhet och vår strävan efter att ha inspirerande kvinnliga ledare som förebilder.

Utmaningar

Även om Tjejfotbollen blomstrat, har vi stått inför ständiga utmaningar som speglar bredare samhällsfrågor. Kulturella barriärer och stereotyper testar vår beslutsamhet att skapa en inkluderande arena för alla tjejer. Genom att konfrontera dessa utmaningar strävar vi efter att inte bara bibehålla, utan också förstärka vår positiva påverkan bland kvinnor.