Karriären

Karriären är Unite People FC:s initiativ för att göra en insats mot ungdomsarbetslösheten i Varberg.

Genom Karriären kan arbetslösa Varbergsungdomar i åldern 15-25 få möjlighet till arbete hos Unite People FC:s samarbetsföretag. Vår målgrupp är tjejer och killar mellan 15 och 25, med eller utan fotbollsintresse, från alla delar av Varberg.

Varje år arrangerar vi olika typer av träffar med aktiviteter och information där ungdomar och företag får tillfälle att mötas och knyta nya kontakter.

SYFTE & MÅL

  • Minska arbetslösheten bland unga
  • Vägleda unga
  • Ökad förståelse för hur man söker arbete
  • Alla skall utveckla CV och personliga brev.
  • Samhällsutveckling

Arben Tulla

Ermin Husic

Samuel Andersson