Skip to main content

Karriären

Karriären är ett framåtblickande initiativ som syftar till att rusta ungdomar för arbetslivet och ge dem verktygen för att bygga en framgångsrik framtid. Genom Karriären får ungdomarna stöd i att navigera arbetsmarknaden, från att skriva sitt första CV till att förbereda sig för jobbintervjuer.

Professionell utveckling: Vi tillhandahåller de resurser och den vägledning som krävs för att våra ungdomar ska kunna ta sitt nästa steg mot en framgångsrik karriär.

Empowerment genom kunskap: Genom att erbjuda verktyg och tekniker för att stärka ungdomarnas anställningsmöjligheter, bidrar Karriären till deras personliga och professionella empowerment. Vi tror på att utrusta dem med kunskaper som varar livet ut.

Nätverkande: Karriären erbjuder inte bara individuell utveckling utan skapar också en plattform för nätverkande. Ungdomarna får möta och lära känna potentiella arbetsgivare, vilket öppnar dörrar till nya möjligheter och vägar i livet.

Vart är vi?
Ingen bestämd lokal.

När tränar vi?
Ingen bestämd tid.

Vad behöver jag tänka på?
För ungdomar 15-25 år.

Vad kostar det?
Det är kostnadsfritt.

📝 Klicka här för att komma vidare till ”Karriärportalen”!

Framgångsfaktorer

Karriären står som en bro mellan ungdomars ambitioner och arbetsmarknadens möjligheter. Genom att förstå ungdomars behov och arbetsmarknadens dynamik har vi skapat en plattform som inte bara öppnar dörrar utan också rustar unga för att stiga igenom dem med självförtroende.

Utmaningar

Trots framgångarna stöter Karriären på utmaningar som kräver kontinuerlig förfining av våra metoder och strategier. Att förstå och navigera i de unga vuxnas skiftande världar och arbetsmarknadens osäkerhet är en ständig läroprocess.